Skärgårdsgymnasiet

Webbdesign
Kund

Skärgårdsgymnasiet

Tidsperiod

2020

-

2020

Arbetsområde

Webbdesign

Mitt arbete

Webbdesign

Art Direction

Webbplats

Om kunden

Skärgårdsgymnasiet är en gymnasieskola belägen i Åkersberga och Norrtälje med fokus på praktiska utbildningar, riktiga yrkeslokaler och lärare med branschkunskaper.

Skärgårdsgymnasiet var tidigare både Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga och Teknik- & Naturbruksgymnasiet i Norrtälje. Men när de sedan slog ihop sina två sajter till en och samma skapade det ett stort strukturellt problem och användare fick svårt att navigera och hitta den information de sökte. Jag fick därför uppdraget att skapa en helt ny sajt med grund utifrån den gamla men med en bättre struktur och enklare och tydligare information för besökare.

Brief

Skärgårdsgymnasiet var i stort behov av en ny sajt då den gamla hade stora problem med både struktur och hierarki.

Med dålig struktur, hierarki och navigation var det svårt att hitta den information man sökte efter på Skärgårdsgymnasiets gamla sajt. Och när skolan slogs ihop från en skola till två ökade problemen ytterligare. Min uppgift blev därför att skapa en ny webbplats med bättre och tydligare struktur, en enklare navigation samt skapa en lösning för en webbplats med två gymnasieskolor i en.